KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

WWW.CROSSBEAUTY.COM'a ("crossbeauty.com") aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. crossbeauty.com, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") m. 10'dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. crossbeauty.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) crossbeauty.com'un kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) crossbeauty.com kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

crossbeauty.com web sitesinden veya sosyal medya kanallarından işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca crossbeauty.com tarafından işlenmektedir.

3) crossbeauty.com kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

crossbeauty.com, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

• müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

• anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

• hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4) crossbeauty.com kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

crossbeauty.com ile paylaşılan kişisel veriler, crossbeauty.com gözetimi ve kontrolü altındadır. crossbeauty.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a. işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. işlenmişse bilgi talep etme,

c. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca crossbeauty.com'un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda crossbeauty.com'un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin crossbeauty.com'la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

7) crossbeauty.com'a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@crossbeauty.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

8) İletişim Bilgileri:

ŞİRKET: CROSS ESTETİK MEDİKAL CİHAZ VE EKİPMANLAR İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED Ş

ADI/UNVANI: WWW.CROSSBEAUTY.COM

ADRES: Şerifali Mah. Beyit Sk. No: 51-53 Ümraniye/İstanbul

E-POSTA: info@crossbeauty.com

VERGİ DAİRESİ: SARIGAZİ

VERGİ NUMARASI: 2150556551

İLETİŞİM NUMARASI: 0216 566 33 34